Satversmes tiesa līdz 5. maija plkst. 10.00 izsludina pārtraukumu lietā par normām, kas noteic privāto augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā; pieejams tiešraides links

28.04.2020.

Otrdien, 28. aprīlī, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti turpināja izskatīt lietu Nr. 2019‑12‑01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 112. pantam”.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu, lietas izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika attālināti videokonferences režīmā.

Satversmes tiesa līdz šim bija uzklausījusi un izjautājusi lietas dalībniekus. Šajā tiesas sēdē Satversmes tiesa uzklausīja un uzdeva jautājumus lietā pieaicinātajām personām vai to pārstāvjiem: Izglītības un zinātnes ministrijai, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docentam Dr. iur. Edvīnam Danovskim, Tieslietu ministrijai, Augstākās izglītības padomei, bijušajam izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies otrdien, 5. maijā, plkst. 10.00.

Nākamnedēļ Satversmes tiesa turpinās uzklausīt citas lietā pieaicinātās personas vai to pārstāvjus: Teksasas Southwestern universitātes profesoru D.M. Uģi Gruntmani, Privāto augstskolu asociāciju, prof. Inu Druvieti, SIA “Biznesa augstskola “Turība”” īpašnieku un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētāju Aigaru Rostovski, Konkurences padomi, zvērinātu advokāti L.L.M. Jūliju Jerņevu un zvērinātu advokātu L.L.M. Uģi Zeltiņu.

Tiešraide no tiesas sēdes norises 5. maijā būs redzama šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 28. aprīlī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 23. aprīlī redzams šeit:

Saistītā lieta: 2019-12-01