Satversmes tiesa līdz 28. aprīļa plkst. 10.00 izsludina pārtraukumu lietā par normām, kas noteic privāto augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā; pieejams tiesas sēdes tiešraides ieraksts un links

23.04.2020.

2020. gada 23. aprīlī Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti skatīja lietu Nr. 2019‑12‑01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 112. pantam”.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu, pirmo reizi lietas izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika attālināti videokonferences režīmā.

Šī lieta ir ierosināta pēc divdesmit 13.  Latvijas Republikas Saeimas (turpmāk – Saeima) deputātu pieteikuma. Tiesas sēdē piedalījās un attālināti viedokli pauda pieteikuma iesniedzēju pārstāve – zvērināta advokāte Inese Nikuļceva. Saeimas viedokli pārstāvēja zvērināts advokāts Sandis Bērtaitis.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies otrdien, 28. aprīlī, plkst. 10.00.

Nākamnedēļ Satversmes tiesa uzklausīs un uzdos jautājumus lietā pieaicinātajām personām vai to pārstāvjiem: Izglītības un zinātnes ministrijai, Tieslietu ministrijai, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docentam Dr. iur. Edvīnam Danovskim, Augstākās izglītības padomei, bijušajam izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim un Teksasas Southwestern universitātes profesoram D.M. Uģim  Gruntmanim.

Tiešraide no tiesas sēdes norises 28. aprīlī būs redzama šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 23. aprīlī redzams šeit:

 

Saistītā lieta: 2019-12-01