Satversmes tiesa līdz 26. maija plkst. 10.00 izsludina pārtraukumu lietā par garantētā minimālā ienākumu līmeņa atbilstību Satversmei

20.05.2020.

Trešdien, 20. maijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti turpināja izskatīt lietu Nr.2019-24-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu, lietas izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika attālināti videokonferences režīmā.

Līdz šim Satversmes tiesa bija uzklausījusi un izjautājusi lietas dalībniekus, kā arī vairākas lietā pieaicinātās personas vai to pārstāvjus.

Šajā tiesas sēdē Satversmes tiesa turpināja uzklausīt un uzdot jautājumus lietā pieaicinātajām personām vai to pārstāvjiem: Tieslietu ministrijai, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Uztura katedras docentei Dr. oec. Ingrīdai Millerei, Labklājības ministrijai, Latvijas Pašvaldību savienībai un sociālās politikas ekspertei Rutai Zilverei.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies otrdien, 26. maijā, plkst. 10.00.

Nākamnedēļ Satversmes tiesa turpinās uzklausīt citas lietā pieaicinātās personas vai to pārstāvjus: Latvijas Universitātes socioloģijas nodaļas vadītāju Dr. sc. soc. Baibu Belu, biedrību “EAPN-Latvia” un Dr. oec. Edgaru Voļski. Plānots pabeigt lietas izskatīšanu pēc būtības, uzklausīt tiesas debates un replikas.

Tiešraide no tiesas sēdes norises 26. maijā būs redzama šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 20. maijā redzams šeit:

 

Video ieraksts no tiesas sēdes 19. maijā redzams šeit:

Saistītā lieta: 2019-24-03