Satversmes tiesa līdz 13. martam izsludina pārtraukumu lietā par normām, kas no 2018. gada 1. janvāra samazina piespiedu nomas maksas apmēru

07.03.2018.

Šodien, 7. martā, Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja lietas Nr. 2017‑17‑01 “Par 2017. gada 1. jūnija likuma “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” 1. panta un 2017. gada 22. jūnija likuma “Grozījums likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam” izskatīšanu.

Tiesas sēde turpinājās ar jautājumu uzdošanu Saeimas pārstāvim zvērinātam advokātam Sandim Bērtaitim, savukārt pēc tam tika uzklausītas vairākas lietā pieaicinātās personas. Viedokli sniedza: 12. Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs, Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece Inga Peimane, ekonomists Jānis Abāšins un Valsts zemes dienesta Ģenerāldirektora vietniece juridiskajos jautājumos Ineta Baldiņa.

Nākamajā tiesas sēdē, kas notiks 13. martā plkst. 10.00, Satversmes tiesa turpinās uzdot jautājumus Valsts zemes dienesta Ģenerāldirektora vietniecei juridiskajos jautājumos Inetai Baldiņai, kā arī uzklausīs citas lietā pieaicinātās personas vai to pārstāvjus. Viedokli sniegs: Valsts zemes dienesta Nekustamo īpašumu vērtēšanas departamenta Vērtēšanas analīzes daļas vecākais eksperts Māris Grīnbergs, Latvijas Bankas padomes loceklis Edvards Kušners, kā arī Dr. habil. iur. Kalvis Torgāns, Dr. iur. Jānis Rozenfelds un Dr. iur. Kaspars Balodis.

Dalība tiesas sēdē

Lūdzam personas, kuras vēlas apmeklēt tiesas sēdi, pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Paula.Pece@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiesas sēdes apmeklējums jāpiesaka, rakstot uz e-pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737, 26200580.

Lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi. Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem filmēšanas un fotografēšanas aparatūra jāsagatavo pirms tiesas sēdes sākuma. Pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Satversmes tiesas sēde. Foto: Elīna Semeņuka.

Saistītā lieta: 2017-17-01