Satversmes tiesa līdz 12. maija plkst. 10.00 izsludina pārtraukumu lietā par normām, kas noteic privāto augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā; pieejams tiešraides links

05.05.2020.

Otrdien, 5. maijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti turpināja izskatīt lietu Nr. 2019‑12‑01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 112. pantam”.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu, lietas izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos trešo reizi notika attālināti videokonferences režīmā.

Satversmes tiesa līdz šim uzklausījusi un izjautājusi lietas dalībniekus, kā arī vairākas lietā pieaicinātās personas vai to pārstāvjus: Izglītības un zinātnes ministriju, Tieslietu ministriju, Latvijas Universitātes doc. Dr. iur. Edvīnu Danovski, Augstākās izglītības padomi, bijušo izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski, Privāto augstskolu asociāciju, Latvijas Universitātes prof. Dr. habil. philol. Inu Druvieti, Konkurences padomi, zvērinātu advokāti L.L.M. Jūliju Jerņevu un Teksasas Southwestern universitātes profesoru D.M. Uģi Gruntmani.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies otrdien, 12. maijā, plkst. 10.00.

Nākamnedēļ Satversmes tiesa turpinās uzklausīt citas lietā pieaicinātās personas: SIA “Biznesa augstskola “Turība” īpašnieku un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētāju Aigaru Rostovski un zvērinātu advokātu L.L.M. Uģi Zeltiņu. Pēc tam sekos tiesu debates un replikas.

Tiešraide no tiesas sēdes norises 12. maijā būs redzama šeit:

 

Video ieraksts no tiesas sēdes 5. maijā redzams šeit:

 

Video ieraksts no tiesas sēdes 28. aprīlī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 23. aprīlī redzams šeit:

Saistītā lieta: 2019-12-01