Satversmes tiesa Lāčplēša dienā piemin varoņus, kas izcīnīja brīvu un neatkarīgu Latviju

11.11.2022.