Satversmes tiesa piemin un godina Latvijas brīvības cīnītājus

11.11.2021.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova šodien nolika ziedus Brāļu kapos, lai godinātu Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu.

Latvijas Republikas Satversmes ievadā ietverts mūžīgs atgādinājums par to, ka Latvijas tauta izcīnīja savu valsti Brīvības cīņās.

1919. gada 11. novembrī Latvijas armija sakāva Bermonta vadītos vācu un krievu baltgvardu spēkus Rīgā un atbrīvoja Daugavas kreiso krastu. Uzvara pār Bermonta armiju nodrošināja Latvijas neatkarības nostiprināšanos un valsts pastāvēšanu. Šis datums ir simbolisks, jo raksturo brīdi, kad sabiedrība apvienojās un smagās cīņās uzvarēja labi bruņotu, skaitliski pārāku ienaidnieku. 11. novembrī tiek pieminēti karavīri, kas izšķirošajā brīdī labprātīgi ziedoja savas dzīvības Latvijas valsts pastāvēšanas labā. Tāpēc šis datums kļuvis par simbolu karavīru uzvarām Brīvības cīņās un ir atbilstošs brīdis, kad atzīmēt visos karos cīnījušos Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu. [1]


[1] Autors: Latvijas Vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonds