Satversmes tiesa izsludina pārtraukumu lietā par Solidaritātes nodokļa likuma normām, kas ierosināta pēc juridisko personu pieteikumiem; lietas izskatīšana turpināsies šā gada 17. oktobrī

10.10.2017.

Šodien, 10. oktobrī, Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāka lietas Nr. 2016‑16‑01 “Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5. un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam” izskatīšanu.

Satversmes tiesa sēdes laikā uzklausīja un izvaicāja lietas dalībnieku pārstāvjus. Pieteikumu iesniedzējus tiesas sēdē pārstāvēja zvērināta advokāte Alisa Leškoviča un Kaspars Strazds, savukārt Saeimu – Saeimas Juridiskā biroja vecākā juridiskā padomniece Ilze Tralmaka un Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu lietu departamenta direktors Mārtiņš Brencis.

Tiesa uzklausīja un uzdeva jautājumus arī vairākām lietā pieaicinātajām personām. Finanšu ministriju pārstāvēja Finanšu ministrijas konsultante nodokļu likumdošanas koordinācijas jautājumos Daina Robežniece, Latvijas Republikas tiesībsarga viedokli pauda Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece Gita Gailīte, Labklājības ministrijas pārstāve bija Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Sandra Rucka, savukārt Valsts ieņēmumu dienesta viedokli lietā pārstāvēja Valsts ieņēmumu dienesta Fizisko personu nodokļu daļas Pirmās metodikas nodaļas vadītāja Inese Kemzāne.

Satversmes tiesa turpinās lietas izskatīšanu 2017. gada 17. oktobrī plkst. 9:00. Tiesas sēde notiks Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Dalība tiesas sēdē

Interesentus, kuri vēlas apmeklēt tiesas sēdi, lūdzu pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Paula.Pece@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri vēlas apmeklēt tiesas sēdi, lūdzu pieteikties, rakstot uz e-pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737, 26200580.

Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi. Lūgums plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem sagatavot filmēšanas un fotografēšanas aparatūru pirms tiesas sēdes sākuma.

Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās prasības, tiesas sēdes ar lietas dalībnieku piedalīšanos tiek ierakstītas, līdz ar to vēlāka ierašanās vai jebkāda cita veida trokšņa izraisīšana tiesas sēdes laikā var traucēt ierakstu. Pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Saistītā lieta: 2016-16-01