Satversmes tiesa izsludina pārtraukumu lietā attiecībā uz normu, kas atceļ lauksaimnieku priekšlaicīgās pensionēšanās atbalsta mantošanu

31.01.2017.

Šodien, 31. janvārī, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos skatīja lietu Nr. 2016‑04‑03 „Par Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumu Nr. 187 „Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1002 „Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments „Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.–2006. gadam””” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Sēdē tika uzklausīti lietas dalībnieku pārstāvji, kā arī pieaicinātās personas.

Satversmes tiesa turpinās skatīt lietu 2017. gada 8. februārī plkst. 10:00.

Interesentus, kas vēlas apmeklēt tiesas sēdi, lūdzu pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e‑pastu paula.pece@satv.tiesa.gov.lv. Mediju pārstāvjiem dalībai sēdē jāpiesakās, rakstot uz e‑pastu ketija.strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737.

Saistītā lieta: 2016-04-03