Satversmes tiesa izskatīs lietu par iespēju mantot lauksaimnieku priekšlaicīgās pensijas kapitālu

26.01.2017.

2017. gada 31. janvārī plkst. 10:00 Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1 atklātā tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos skatīs lietu Nr. 2016‑04‑03 „Par Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumu Nr. 187 „Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1002 „Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments „Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004. – 2006. gadam””” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Dalība tiesas sēdē

Ievērojot ierobežotu tiesas zāles ietilpību, lūdzam interesentus un mediju pārstāvjus, kas vēlas apmeklēt tiesas sēdi, pieteikties Satversmes tiesas priekšsēdētāja palīdzei Ketijai Strazdai, rakstot uz e‑pastu ketija.strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737.

Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, lūdzam tiesas zālē ierasties laicīgi, kā arī sagatavot filmēšanas un fotografēšanas aparatūru (ja tāda ir) pirms sēdes sākuma.

Pēc sēdes sākuma personas tiesas zālē netiks ielaistas.

Informācija par lietu:  2016-04-03_informācija par lietu

 

Saistītā lieta: 2016-04-03