Satversmes tiesa īsteno Zaļo politiku vides ilgtspējības nodrošināšanai

14.09.2022.

Satversmes tiesa 2022. gadā izstrādāja Zaļo politiku, lai sekmētu dabai draudzīgu un ilgtspējīgu tiesas pārvaldību.

Satversmes tiesa ievēro ārējos normatīvos aktus, kuros ietvertas prasības attiecībā uz vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Papildus tam Satversmes tiesa īsteno arī citus pasākumus, kas tieši neizriet no ārējiem normatīvajiem aktiem, jo gan individuālā, gan institucionālā līmenī nozīmīga ir ikviena līdzdalība un rīcība vides ilgtspējības nodrošināšanā.

Izstrādājot un īstenojot Zaļo politiku, Satversmes tiesa apņemas samazināt radīto atkritumu, tostarp drukātā papīra, daudzumu, bet radītos atkritumus, cik vien tas iespējams, pārstrādāt, taupīt resursus, kā arī veicināt citādu videi draudzīgu rīcību. Ikviens Satversmes tiesas darbinieks ir aicināts izvērtēt savus līdzšinējos paradumus no ilgtspējīgas attīstības viedokļa un, ja vien tas iespējams atbilstoši individuālajai situācijai, rīkoties tā, lai negatīvā ietekme uz vidi būtu pēc iespējas mazāka.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš uzsver: “Satversmes tiesas starptautiskā konference, kuras centrālā tēma ir ilgtspēja, ir tas brīdis, kurā varam lepoties ar Satversmes tiesas pašas paveikto dabai draudzīgu risinājumu ieviešanā. Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki ir daudz diskutējuši par to, ko katrs no mums ir gatavs paveikt, lai samazinātu klimata pārmaiņas. Sekmīgi esam ieviesuši videi draudzīgu pieeju un gribam dalīties ar mūsu labajiem prakses piemēriem.”

Zaļā politika pieejama šeit.

Satversmes tiesas Zaļas politiku izstrādājusi darba grupa, kurā cieši līdzdarbojās Satversmes tiesas tiesneši un Satversmes tiesas darbinieki.