Satversmes tiesā ierosināta lieta par azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem Rīgas administratīvajā teritorijā

30.05.2023.

Satversmes tiesā ierosināta lieta pēc SIA “Olympic Casino Latvia” pieteikuma par Rīgas teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”, 6.8. punkta atbilstību Satversmes 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam.

Apstrīdētā norma paredz, ka visā Rīgas administratīvajā teritorijā ir aizliegts organizēt azartspēles un sniegt attiecīgos azartspēļu pakalpojumus kazino, spēļu zālēs, bingo zālēs, kā arī totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietās, izņemot, ja šādas azartspēļu organizēšanas vietas atrodas četru vai piecu zvaigžņu viesnīcās.

Pieteikuma iesniedzējas veiktās komercdarbības veids ir azartspēļu organizēšana. Pieteikuma iesniedzējas ieskatā apstrīdētā norma liedz tai tiesības Rīgā veikt šo komercdarbību. Tādējādi apstrīdētā norma aizskarot pieteikuma iesniedzējas tiesības uz īpašumu un neatbilstot Satversmes 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam.

Ierosinot lietu, Satversmes tiesa nolēma uzaicināt Rīgas domi, kas izdevusi apstrīdēto aktu, iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2023. gada 30. oktobris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Saistītā lieta: 2023-27-03