Satversmes tiesā ierosināta lieta par akciju sabiedrības akcionāru publiskošanu

29.01.2024.

Satversmes tiesā pēc konstitucionālās sūdzības ierosināta lieta “Par likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.15 panta 2. punkta “b” apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”.

Apstrīdētā norma noteic, ka reģistrācijas lietas publiskajā daļā iekļauj ziņas no akcionāru reģistra nodalījuma par akciju sabiedrības akcionāriem.

Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka apstrīdētā norma nesamērīgi ierobežo viņiem Satversmes 96. pantā garantētās tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību.

Satversmes tiesa uzaicināja institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeimu – līdz 2024. gada 26. martam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2024. gada 26. jūnijs. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu.

Saistītā lieta: 2024-01-01