Satversmes tiesa ierosina lietu par tiesībām veikt vēlēšanu aģitāciju

20.07.2009.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām” 33. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. pantam”.

Satversmes 100. pants noteic: ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta.

Apstrīdētā norma aizliedz priekšvēlēšanu aģitāciju pašvaldību vēlēšanu dienā, kā arī dienu pirms vēlēšanām.

Konstitucionālās sūdzības iesniedzējs Jānis Kuzins uzskata, ka apstrīdētā norma nesamērīgi ierobežo viņa tiesības uz vārda brīvību.

Saeima ir uzaicināta līdz 2009. gada 17. augustam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 17. oktobris.


Relīze PDF formātā: 2009-45-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-45-01