Satversmes tiesa ierosina lietu par personas tiesībām saņemt kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces

08.06.2012.

2012. gada 8. jūnijā Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumu Nr. 899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” 84.1 un 89. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.[1]un 111. pantam[2]”.

Apstrīdētās normas

Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumu Nr. 899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtībā”84.1 punkts noteic: ja pacients kompensācijas kārtības ietvaros iepriekš nav saņēmis konkrētajai diagnozei paredzētās kompensējamo zāļu A sarakstā iekļautās zāles vai medicīniskās ierīces, ārsts uz īpašās receptes veidlapas izraksta šai diagnozei paredzēto zāļu vispārīgo nosaukumu vai medicīniskās ierīces vispārīgo nosaukumu.

Savukārt 89. punkts paredz farmaceita pienākumu izsniegt pacientam lētākās vispārējam nosaukumam, zāļu formai un stiprumam atbilstošas kompensējamās zāles vai medicīniskās ierīces, ja ārsts receptē lietojos to vispārīgo nosaukumu.

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzēji – divdesmit Latvijas Republikas Saeimas deputāti, uzskata, ka pēc 2012. gada 1. janvāra, kad apstrīdētās normas stājās spēkā, pacienti ar vienādu diagnozi ir sadalīti divās grupās ar atšķirīgu zāļu iegādes izdevumu kompensācijas kārtību.

Pieteikuma iesniedzēji norāda, ka apstrīdēto normu piemērošana vienai no šīm grupām – pirmreizējiem pacientiem, neatbilst vienlīdzības principam. Apstrīdētās normas paredz atšķirīgu attieksmi pret personām vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos, turklāt šāda attieksme neesot objektīva un saprātīga. Leģitīmā mērķa sasniegšanai piemērojamie līdzekļi neesot samērīgi.

Tiesas procedūra

Ministru kabinets ir uzaicināts līdz 2012. gada 8. augustam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2012. gada 8. novembris.

———–

[1] Latvijas Republikas Satversmes 91. pants: „Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.”

[2] Latvijas Republikas Satversmes 111. pants: “ Valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu.”


Relīze PDF formātā: 2012-14-03 PR par ierosināšanu

Saistītā lieta: 2012-14-03