Satversmes tiesa ierosina lietu par nosacījumiem atbrīvošanai no soda izciešanas ieslodzījuma vietās

22.12.2009.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 116. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”.

Satversmes 91. pants cita starp noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.

Apstrīdētā norma noteic: „Ja notiesātais soda izciešanas laikā saslimis ar psihisku slimību vai citu smagu, neārstējamu slimību, kuras dēļ viņš nav spējīgs turpināt piespriestā soda izciešanu, soda izpildes iestāde gādā par to, lai saskaņā ar likumu tiktu veikta ekspertīze. Ņemot vērā ārstu komisijas atzinumu, soda izpildes iestāde var ierosināt tiesai atbrīvot šo personu no turpmākās soda izciešanas”.

Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka viņš esot smagi slims un kopjams, taču soda izpildes iestāde atsakoties rosināt veselības ekspertīzi, lai atbrīvotu viņu no soda izciešanas, jo veselības traucējumus, pēc soda izpildes iestādes uzskata, viņš neesot ieguvis soda izciešanas laikā. Šāda kārtība, pieteikuma iesniedzēja ieskatā, neatbilst vienlīdzības principam.

Saeima ir uzaicināta līdz 2010. gada 2. februārim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 22. marts.


Relīze PDF formātā: 2009-115-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-115-01