Satversmes tiesa ierosina lietu par normu, kas aizliedz tiesnesim darboties politiskās partijās

20.07.2012.

2012. gada 19. jūlijā Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „ Par likuma „Par tiesu varu” 86. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 102. pantam [1]”.

Apstrīdētā norma

Likuma „Par tiesu varu” 86. panta trešā daļa noteic, ka tiesneša amats nav savienojams ar piederību pie partijām un citām politiskajām organizācijām.

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzējs – Jānis Neimanis, kurš 2007. gadā ir apstiprināts par tiesnesi, norāda, ka, liedzot tiesnesim darboties politiskajā partijā, apstrīdētā norma ierobežo Satversmes 102. pantā paredzētās tiesības uz biedrošanās brīvību.

Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka mūsdienās apstrīdētajai normai vairs nav pietiekama attaisnojuma. Tajā paredzēto leģitīmo mērķi – nodrošināt tiesneša neatkarību – iespējams panākt ar citiem, mazāk ierobežojošiem līdzekļiem.

Tiesas procedūra

Saeima ir uzaicināta līdz 2012. gada 19. septembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2012. gada 19. decembris.

———-

[1] Latvijas Republikas Satversmes 102. pants: „Ikvienam ir tiesības apvienoties biedrībās, politiskās partijās un citās sabiedriskās organizācijās.”


Relīze PDF formātā: 2012-16-01 PR par ierosināšanu

Saistītā lieta: 2012-16-01