Satversmes tiesa ierosina lietu par Lisabonas līgumu

19.09.2008.

Satversmes tiesas 2. kolēģija piektdien, 19. septembrī, ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. pantam”.

Satversmes 101. pants noteic: „Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā. Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā. Pašvaldību darba valoda ir latviešu valoda.”

Lieta ir ierosināta pēc Edgara Jansona, Raimonda Seņko, Aivara Graiksta, Ulda Vizbuļa, Mārītes Teivānes, Kristapa Bergmaņa, Raimonda Rutenberga, Arvīda Kalmes, Maijas Smilas, Māras Pastores, Olafa Brežinska, Riharda Cicena un Valērijas Mihailovskas konstitucionālās sūdzības. Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka Lisabonas līgums varot tikt apstiprināts tikai ar tautas nobalsošanu. Līgums ierobežojot Latvijas tiesības brīvi lemt par izstāšanos no ES, tādējādi Latvija zaudējot savu suverenitāti. Līgumā esot saskatāmas arī demokrātijas vājināšanās tendences, piemēram, paredzēta jauna balsošanas kārtība, kas balstīta uz vairākuma, nevis konsensusa principa. Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka, nerīkojot tautas nobalsošanu par pievienošanos Lisabonas līgumam, tiekot pārkāptas pilsoņu tiesības piedalīties valsts darbībā, proti, nodot savu balsi nobalsošanā.

Saeima ir uzaicināta līdz 2008. gada 20. oktobrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.


Relīze PDF formātā: 2008-35-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2008-35-01