Satversmes tiesa ierosina lietu par Latvijas – Krievijas robežlīguma atbilstību Satversmei

26.04.2007.

Šodien, 26. aprīlī Satversmes tiesas 3. kolēģija ierosināja lietu “Par likuma “”Par pilnvarojumu Ministru kabinetam parakstīt 1997. gada 7. augustā parafēto Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma projektu par Latvijas un Krievijas valsts robežu” atbilstību Latvijas PSR Augstākās padomes 1990. gada 4. maija deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” preambulai un 9. punktam un 2007. gada 27. martā parakstītā Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par Latvijas un Krievijas valsts robežu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 3. pantam”.

Satversmes 3. pants noteic, ka Latvijas valsts teritoriju starptautiskos līgumos noteiktās robežās sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale.

Augstākās padomes 1990. gada 4. maija deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” preambulā noteikts, ka neatkarīga Latvijas valsts tika proklamēta 1918. gada 18. novembrī, tā okupēta 1940. gada 17. jūnijā un neatkarība atjaunota 1990. gada 4. maijā. Deklarācijas 9. punkts noteic, ka pēc neatkarības atjaunošanas Latvijas Republikas attiecības ar PSRS veido saskaņā ar joprojām spēkā esošo 1920. gada 11. augusta miera līgumu starp Latviju un Krieviju.

Lieta ierosināta pēc divdesmit viena 9. Saeimas deputātu pieteikuma, kas tiesā iesniegts šā gada 29. martā. Pieteicēji uzskata, ka par valsts teritoriju var lemt tikai Latvijas pilsoņi referendumā un lūdz atzīt robežlīgumu par neatbilstošu Satversmei un likumu “Par pilnvarojumu Ministru kabinetam parakstīt 1997. gada 7. augustā parafēto Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma projektu par Latvijas un Krievijas valsts robežu” par neatbilstošu 1990. gada 4. maija deklarācijai.

Satversmes tiesai trīs mēnešu laikā jāsagatavo lieta izskatīšanai, sarežģītās lietās šo termiņu pagarināt par vienu vai diviem mēnešiem. Saeima un Ministru kabinets ir uzaicināti līdz šā gada 11. jūnijam sniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Satversmes tiesas 4. kolēģija šodien pieņēma lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu pēc Imanta Parādnieka konstitucionālās sūdzības par Latvijas – Krievijas robežlīguma par atbilstību Satversmes 1., 2, 3. un 77. pantam. Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka robežlīguma apstiprināšanas procedūra, nerīkojot tautas nobalsošanu, pārkāpj viņa tiesības uz līdzdalību un viedokļa paušanu. Tiesa lēmumā norādīja, ka I. Parādnieks nav izmantojis savas tiesības, kas paredzētās Satversmes 78. pantā. Šis pants ļauj vienai desmitai daļai vēlētāju iesniegt Satversmes grozījumu projektu vai pilnīgi izstrādātu likumprojektu. I. Parādnieka tiesības uz līdzdalību un viedokļa paušanu varētu būt aizskartas, ja viņš būtu izmantojis Satversmes 78. pantā paredzētās tiesības, taču Centrālā vēlēšanu komisija vai Saeima būtu atteikusies iesniegto projektu izskatīt.


Relīze PDF formātā: 2007-10-0102_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2007-10-0102