Satversmes tiesa ierosina lietu par Izglītības likuma normu

09.05.2012.

2012. gada 9. maijā Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „ Par Izglītības likuma 50. panta 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. pantam[1]”.

Apstrīdētā norma

Izglītības likuma 50. panta 1. punkts noteic, ka par pedagogu nedrīkst strādāt persona, kas sodīta par tīšu noziegumu un nav reabilitēta.

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzējs – Leons Cēbergs, pamatojoties uz apstrīdēto normu, 2009. gadā tika atbrīvots no direktora amata izglītības iestādē. Prasība par atjaunošanu darbā tika noraidīta visās trīs tiesu instancēs.

Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētā norma aizskar tam Satversmē noteiktās tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un ir nesamērīga. Turklāt apstrīdētās normas tvērums esot ļoti plašs, jo aptver pilnīgi visus noziegumus, kas izdarīti ar nodomu, kā, piemēram, pieteikuma iesniedzēja gadījumā – nepatiesu ziņu norādīšanu likumā noteiktajā amatpersonas ienākumu deklarācijā.

Tiesas procedūra

Saeima ir uzaicināta līdz 2012. gada 9. jūlijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2012. gada 9. oktobris.

———–

[1] Latvijas Republikas Satversmes 106. pants: “Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Piespiedu darbs ir aizliegts. Par piespiedu darbu netiek uzskatīta iesaistīšana katastrofu un to seku likvidēšanā un nodarbināšana saskaņā ar tiesas nolēmumu.”


Relīze PDF formātā: 2012-11-01 PR par ierosināšanu

Saistītā lieta: 2012-11-01