Satversmes tiesa ierosina lietu par ierobežojumu noteikt sodu, kas ir mazāks par likumā paredzēto

28.05.2008.

Satversmes tiesas 1. kolēģija šodien, 28. maijā, ir ierosinājusi lietu „Par Krimināllikuma 49. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”.

Satversmes 92. pants nodrošina ikvienas personas tiesības aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.

Krimināllikuma 49. pants paredz tiesas tiesības, konstatējot atbildību mīkstinošos apstākļus, noteikt mazāku kriminālsodu, nekā noteikts likumā. Taču panta ceturtā daļa (apstrīdētā norma) noteic, ka sodu šādā gadījumā nedrīkst samazināt personām, kas atzītas par vainīgām smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā, un šāds aizliegums neattiecas tikai uz nepilngadīgajiem, sievietēm un personām, kuras agrāk nav bijušas notiesātas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

Lieta ir ierosināta pēc Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas pieteikuma, kurā norādīts, ka apstrīdētā norma liedzot samazināt sodu personām, kuras noziedzīgu nodarījumu izdarījušas ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī. Pieteikuma iesniedzēja norāda arī, ka, saskaņā ar Satversmes 92. pantu, personai ir konstitucionālas tiesības pieprasīt taisnīgumu un tiesai ir pienākums katru lietu izskatīt taisnīgi. Lietas taisnīgas izskatīšanas būtisks elements esot piespriestā soda taisnīgums, taču taisnīgs sods varot būt piespriests tikai tad, ja tiek ņemti vērā visi lietas apstākļi, arī personas ierobežotā pieskaitāmība.

Saeima ir uzaicināta līdz 2008. gada 7. jūlijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.


Relīze PDF formātā: 2008-10-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2008-10-01