Satversmes tiesa ierosina lietu par Civilprocesa likuma normu, kas regulē protesta iesniegšanas kārtību

08.06.2012.

2012. gada 8. jūnijā Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Civilprocesa likuma 483. panta daļā par Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja tiesībām iesniegt protestu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.  pantam[1]”.

Apstrīdētā norma

Civilprocesa likuma 483. pants noteic, ka protestu par spēkā stājušos tiesas nolēmumu Senātam var iesniegt Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs vai ģenerālprokurors, ja kopš nolēmuma spēkā stāšanās nav pagājuši vairāk kā 10 gadi.

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzēji – „Yelverton Investment B.V.”, „IAG Industrieanlagen GmbH”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „IAG” un „Yelverton Investment B.V.” savu pamattiesību aizskārumu saskata tajā, ka protestu var iesniegt Civillietu departamenta priekšsēdētājs, kas vienlaikus nosaka lietu izskatīšanas kārtību departamentā. Tas, pēc Pieteikumu iesniedzēju ieskata, pārkāpj tiesības uz taisnīgu tiesu, kas sevī ietver lietas izskatīšanu objektīvā tiesā.

Tiesas procedūra

Saeima ir uzaicināta līdz 2012. gada 8. augustam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2012. gada 8. novembris.

————-

[1] Latvijas Republikas Satversmes 92. pants: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.”


Relīze PDF formātā: 2012-13-01 PR par ierosināšanu

Saistītā lieta: 2012-13-01