Satversmes tiesa ierosina lietu par bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršanas kārtību

24.07.2007.

Šodien, 24. jūlijā, Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu “Par Valsts sociālo pabalstu likuma 7.1 panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 110. pantam”.

Lieta ierosināta pēc Jolantas Kalniņas-Levinas konstitucionālas sūdzības. Valsts sociālo pabalstu likuma 7.1 pants noteic bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršanas pabalstu. Panta otrā daļa (apstrīdētā norma) noteic, ka bērna invalīda kopšanas pabalstu nepiešķir, ja tajā pašā laikposmā vienam bērna vecākam sakarā ar šā bērna piedzimšanu vai kopšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts vai bērna kopšanas pabalsts.

Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Satversmes 110. pants cita starpā noteic, ka valsts aizsargā ģimeni un īpaši palīdz bērniem invalīdiem.

Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka periodā no maternitātes atvaļinājuma līdz bērna divu gadu vecuma sasniegšanai vecākiem esot jāizvēlas starp iespēju saņemt bērna kopšanas pabalstu vai bērna invalīda kopšanas pabalstu. Ja vecāki izvēlas bērna kopšanas pabalstu, tie nesaņemot bērna invalīda kopšanas pabalstu un otrādi, tādā veidā tiekot realizēta vienāda attieksme pret personām atšķirīgos apstākļos – bērniem invalīdiem un pārējiem bērniem – un tiekot pārkāpts vienlīdzības princips.

Saeima ir uzaicināta līdz šā gada 24. augustam sniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.


Relīze PDF formātā: 2007-15-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2007-15-01