Satversmes tiesa ierosina lietu par Ādažu teritorijas plānojumu

05.06.2007.

Šodien, 15 .jūnijā Satversmes tiesā ierosināta lieta „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma daļas, kas paredz Lielā Baltezera applūstošās teritorijas apbūvi, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”.

Satversmes 115. pants noteic, ka valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu.

Lieta ierosināta pēc divdesmit Ādažu novada iedzīvotāju konstitucionālās sūdzības. Pieteikuma iesniedzēji norāda, ka Ādažu pagasta teritorijas plānojums paredzot Lielā Baltezera applūstošās teritorijas apbūvi, kas ne vien esot pretrunā ar Aizsargjoslu likuma normām, bet arī aizskarot novada iedzīvotāju īpašuma tiesības un tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.

Ādažu novada dome uzaicināta līdz 2007. gada 15. jūlijam sniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.


Relīze PDF formātā: 2007-12-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2007-12-03