Satversmes tiesa dialogā ar Latvijas apgabaltiesām veicina vienotu izpratni par aktuāliem tiesību jautājumiem

07.05.2021.

Satversmes tiesa pirmo reizi attālināti dialogā tikās ar visām Latvijas apgabaltiesām. Piektdien, 30. aprīlī, notika tikšanās ar Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešiem, savukārt 7. maijā – ar Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešiem. Tiesu dialogs tika organizēts ar mērķi pārrunāt tiesu varas aktualitātes un stiprināt vienotu tiesisko sistēmu Latvijā.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova dialoga atklāšanas uzrunā uzsvēra dialoga nepieciešamību starp Latvijas tiesām.

“Dialogs starp tiesām ir svarīgs, jo tiesu vara ir vienota – mēs visi esam tiesību normu piemērotāji. Apgabaltiesas piemēro Satversmes tiesas spriedumus, un tām likumdevējs ir piešķīris tiesības vērsties Satversmes tiesā, ja kāda no lietā piemērojamām normām varētu neatbilst Satversmei,” uzsvēra Sanita Osipova.

Vienota izpratne par Satversmes tiesas spriedumu piemērošanu ir sevišķi nozīmīga, jo situācijā, ja Satversmes tiesa ir atzinusi kādu normu par neatbilstošu Satversmei, apgabaltiesām ir jāpiemēro norma atbilstoši Satversmes tiesas sprieduma atziņām, līdz brīdim, kad likumdevējs normu maina, uzsvēra Sanita Osipova. Kopīgs dialogs veidots ar mērķi sniegt iespēju tiesnešiem runāt par problēmjautājumiem un izprast apgabaltiesām saistošos Satversmes tiesas nolēmumus.

Satversmes tiesas un Latvijas apgabaltiesu tiesneši citstarp pārrunāja aspektus, kas saistīti ar Satversmes tiesas nolēmumu piemērošanu un pieteikuma sagatavošanu Satversmes tiesai. Dialogā tiesneši pievērsās arī nesenai Satversmes tiesas judikatūrai, piemēram, lietās par kompensāciju dabasgāzes lietošanas noteikumu pārkāpuma gadījumā (apvienotās lietas Nr. 2019-19-0103 un Nr. 2019-37-0103), un lietā par apdrošināšanas atlīdzību personai, kas cietusi ceļu satiksmes negadījumā (lieta Nr. 2014-06-03).

Tiesneši bija vienisprātis, ka šāds tiesu dialogs, kas notiek ar visām apgabaltiesām vienlaicīgi, veicina savstarpējo sapratni, veido labvēlīgu vidi tiesību problēmjautājumu apspriešanai un rosina kvalitatīvu domu apmaiņu, kas garantē iedzīvotāju vienlīdzību tiesas un likuma priekšā visā Latvijas teritorijā.

Foto: Ekrānšāviņš no tiesu dialoga.