Satversmes tiesa atsāks lietas par Saeimas deputātu pienākumu vakcinēties pret Covid-19 izskatīšanu tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos

08.05.2023.

Satversmes tiesa 2023. gada 3. maijā, taisot spriedumu lietā Nr. 2022-20-01 “Par likuma “Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldības domju deputātu darbam” 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un 101. panta pirmajai daļai”, tiesnešu apspriedē nolēma atsākt lietas Nr. 2022-20-01 izskatīšanu pēc būtības tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos.

Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2022-20-01 notiks 2023. gada 1. novembrī plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē (Rīgā, Jura Alunāna ielā 1). Tiesas sēdēs tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā.

Lēmuma teksts.

Saistītā lieta: 2022-20-01