Satversmes tiesa atsāks lietas Nr. 2021-45-01 izskatīšanu tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos

08.03.2023.

Satversmes tiesa 2023. gada 8. martā, taisot spriedumu lietā Nr. 2021-45-01 “Par Augstskolu likuma 56. panta trešās, ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105., 112. un 113. pantam”, tiesnešu apspriedē nolēma atsākt lietas Nr. 2021-45-01 izskatīšanu pēc būtības tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos.

Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2021-45-01 notiks 2023. gada 16. maijā plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē (Rīgā, Jura Alunāna ielā 1). Tiesas sēdēs tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā.

Lēmuma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājaslapā.

Saistītā lieta: 2021-45-01