Satversmes tiesa atsāks lietas Nr. 2021-36-01 izskatīšanu tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos

27.06.2022.

Satversmes tiesa 2022. gada 27. jūnijā, taisot spriedumu lietā Nr. 2021-36-01 “Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.1 panta pirmās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”, tiesnešu apspriedē nolēma atsākt lietas Nr. 2021-36-01 izskatīšanu pēc būtības tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos.

Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2021-36-01 notiks 2022. gada 27. oktobrī plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē (Rīgā, Jura Alunāna ielā 1).

Lēmuma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājaslapā.