Satversmes tiesa atsāks lietas Nr. 2020-33-01 izskatīšanu tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos

11.11.2022.

Satversmes tiesa 2022. gada 10. novembrī, taisot spriedumu lietā Nr. 2020-33-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”, tiesnešu apspriedē nolēma atsākt lietas Nr. 2020-33-01 izskatīšanu pēc būtības tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos.

Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2020-33-01 notiks 2023. gada 3. janvārī plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē (Rīgā, Jura Alunāna ielā 1). Tiesas sēdēs tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā.

Lēmuma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājaslapā.

Saistītā lieta: 2020-33-01