Satversmes tiesa atsāks izskatīt lietu par normām, kas noteic, ka vispārējās izglītības programmas valsts un pašvaldību izglītības iestādēs īstenojamas tikai valsts valodā

24.05.2024.

Satversmes tiesa nolēma atsākt lietas Nr. 2023-15-01Par 2022. gada 29. septembra likuma „Grozījumi Izglītības likumā” 1., 5., 6. un 12. panta, ciktāl ar to likuma pārejas noteikumi papildināti ar 102. punktu, un 2022. gada 29. septembra likuma „Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” 4. panta pirmās daļas un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 114. pantam” izskatīšanu pēc būtības atklātā tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos.

Taisot nolēmumu, Satversmes tiesa secināja, ka papildus faktiskajiem apstākļiem un juridiskajiem argumentiem, kas noskaidroti lietas Nr. 2023-15-01 sagatavošanas laikā un pārbaudīti 2024. gada 24. aprīļa tiesas sēdē, ir nepieciešams noskaidrot arī citus lietas izspriešanai būtiskus jautājumus par to, kā izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības pakāpē un pamatizglītības pakāpē tiek īstenota mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programma, un to, vai bērniem ar speciālām vajadzībām tiek nodrošinātas pienācīgas iespējas saglabāt un attīstīt mazākumtautības valodu, kā arī etnisko un kultūras savdabību.

Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2023-15-01 notiks 2024. gada 7. jūnijā plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē (Rīgā, Jura Alunāna ielā 1). Tiesas sēdes tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kanālā:

Saistītā lieta: 2023-15-01

Lēmums par lietas Nr. 2023-15-01 izskatīšanas atsākšanu tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos