Satversmes tiesā arī gada otrajā pusē turpināsies intensīvs darbs

12.08.2020.

Pirmajā pusgadā Satversmes tiesā ierosinātas 40 lietas, būtiski pārsniedzot pagājušajā gadā ierosināto lietu kopskaitu. Tādējādi Satversmes tiesā turpināsies intensīvs darbs arī gada otrajā pusē. Šobrīd Satversmes tiesā sagatavošanas stadijā atrodas 21 lieta. Sagatavotas izskatīšanai ir 11 lietas. Augusta beigās tiesa uzsāks trīs lietu izskatīšanu (Nr. 2019-32-01, Nr. 2019-35-01, Nr. 2019-22-01). Jau šobrīd tiesa lēmusi skatīt vēl divas lietas tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos (Nr. 2019-29-01, Nr. 2019-33-01). Trīs lietās Satversmes tiesa ir vērsusies Eiropas Savienības Tiesā, vēloties noskaidrot vairākus Eiropas Savienības tiesību jautājumus.

Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus un valstī noteiktās rekomendācijas Covid-19 izplatības ierobežošanai, iespēju robežās pilda amata pienākumus klātienē. Lai novērstu riskus tiesas darbinieku un apmeklētāju veselībai, tiesas apmeklētājiem tiek saglabāti tiesā noteiktie ierobežojumi.

Sekojot situācijai valstī saistībā ar Covid-19 izplatību un ievērojot tiesā pieejamās iespējas, tiesa var lemt par tiesas sēžu ar lietas dalībnieku piedalīšanos noturēšanu attālināti, izmantojot video konferenču režīmu. Tiesas sēdes ar lietas dalībnieku piedalīšanos, nolēmumu pasludināšanu un pēc tam rīkotās preses konferences interesenti arī turpmāk varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kanālā.

Potenciālie pieteikumu iesniedzēji, lietas dalībnieki un pieaicinātās personas saziņai ar tiesu joprojām aicināti izmantot elektroniskās saziņas iespējas. Dokumentus arī turpmāk būs iespējams ievietot pastkastē pie tiesas ārdurvīm. Apjomīgus dokumentus varēs nodot tiesas vestibilā – tur nepieciešamības gadījumā būs iespēja iegūt arī atzīmi par dokumentu saņemšanu.

Satversmes tiesa turpina īstenot vairākus dialoga ar sabiedrību, konstitucionālo orgānu dialoga un Eiropas tiesu dialoga projektus. Ievērojot epidemioloģiskās drošības apsvērumus, tie var tikt veikti, izmantojot tehnoloģiju sniegtās attālinātās saziņas iespējas.

Satversmes tiesa turpinās savlaicīgi informēt sabiedrību par visiem ar tiesas darbu saistītajiem jautājumiem. Visa publiski pieejamā informācija par tiesvedību un citām tiesas aktualitātēm ir pieejama Satversmes tiesas mājaslapā. Aicinām sekot līdzi jaunumiem arī tiesas Twitter kontā @Satv_tiesa.

Jautājumu gadījumā saziņai aicinām izmantot šo kontaktinformāciju:

– saziņai par dokumentu iesniegšanu un dokumentu apriti lūgums zvanīt pa tālruni +371 67210274 vai elektroniski rakstīt tiesa@satv.tiesa.gov.lv;

– saziņai par lietas materiāliem lietas dalībniekus lūdzam zvanīt pa tālruni +371 67830746 vai elektroniski rakstīt tiesa@satv.tiesa.gov.lv;

– plašsaziņas līdzekļu pārstāvju saziņai ar tiesu lūgums zvanīt +371 26200580, rakstīt Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv.