Satversmes tiesa ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci pārrunā konstitucionālo tiesību aktualitātes

07.06.2022.

Šodien, 7. jūnijā, konstitucionālo orgānu dialoga ietvaros Satversmes tiesas tiesneši un Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece pārrunāja konstitucionālo tiesību aktualitātes, savstarpējo sadarbību un komunikāciju par tiesvedības jautājumiem, kā arī Satversmes tiesas spriedumu izpildi.

Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci uzņēma Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina un Satversmes tiesas tiesneši: Gunārs Kusiņš, Jānis Neimanis, Artūrs Kučs un Anita Rodiņa.

Satversmes tiesas tiesneši ar Saeimas priekšsēdētāju apsprieda arī nepieciešamos Satversmes tiesas likuma grozījumus, kas veicinātu efektīvāku lietu izskatīšanas procesu, tostarp e-lietas ieviešanu Satversmes tiesā. Puses pārrunāja Satversmes tiesas un Saeimas komunikāciju saistībā ar tiesvedības jautājumiem, kā arī konstitucionālo orgānu sadarbību Satversmes tiesas nolēmumu izpildes nodrošināšanā.

Satversmes tiesas tiesneši un Saeimas priekšsēdētāja atzinīgi novērtēja ikgadējās tikšanās, kas ļauj uzturēt aktīvu un cieņpilnu konstitucionālo orgānu dialogu. Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un Satversmes tiesas tiesneši bija vienisprātis, ka pastāvīgs dialogs starp Satversmes tiesu un Saeimu demokrātiskā tiesiskā valstī ir nepieciešams, lai nodrošinātu tiesiskumu un ikvienas personas pamattiesību aizsardzību.

Satversmes tiesas tiesnešu un Saeimas priekšsēdētājas tikšanās par aktuālajiem konstitucionālo tiesību jautājumiem ir ikgadēja tradīcija.

Foto no pasākuma pieejami šeit.