Satversmes tiesa 9. jūlijā pasludinās spriedumu lietā par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra atbilstību Satversmei; būs preses konference

06.07.2020.

Ceturtdien, 9. jūlijā, plkst. 11.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās spriedumu lietā Nr. 2019-27-03 “Par Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta otrajam teikumam un 109. pantam”.

Pēc sprieduma pasludināšanas plkst. 12.45 būs preses konference, kurā piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova.

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, sprieduma pasludināšana un preses konference notiks attālināti video konferences režīmā.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri vēlas piedalīties preses konferencē, aicinām pieteikties iepriekš, rakstot e-pastu Kristiana.Plate@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot +371 26373298.

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents sprieduma pasludināšanu un preses konferenci varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā.

Tiešraide no sprieduma pasludināšanas būs šeit:

Tiešraide no preses konferences būs šeit:

Saistītā lieta: 2019-27-03