Satversmes tiesa 9. februāri plkst.10 pasludinās nolēmumu lietā par Augstskolu likuma normām, kas attiecas uz privāto augstskolu studiju programmām. Preses konference par nolēmumu lietā plkst.12:30

08.02.2023.

Ceturtdien, 9. februārī plkst.10 Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā Nr. 2020-33-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Pēc nolēmuma pasludināšanas plkst. 12.30 būs preses konference, kurā piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs.

Nolēmuma pasludināšana un preses konference noritēs hibrīdrežīmā, izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri vēlas piedalīties preses konferencē, aicinām pieteikties iepriekš, rakstot e-pastu Dita.Plepa@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot +371 26494881. Lūgums piesakoties norādīt, vai preses konferencē piedalīsieties attālināti vai klātienē. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji dalībai preses konferencē var pieteikties līdz 9. februārim plkst. 11.00.

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents nolēmuma pasludināšanu un preses konferenci varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā.

Tiešraide no nolēmuma pasludināšanas būs šeit:

Tiešraide no preses konferences būs šeit: