Satversmes tiesa 8. novembrī plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām

27.10.2022.

Ceturtdien, 27. oktobrī plkst. 10.00, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāka izskatīt lietu Nr. 2021-36-01 “Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.1 panta pirmās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”.

Tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Lieta ierosināta pēc politiskās partijas „Mēs – Talsiem un novadam” (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikuma.

Tiesas sēdē piedalījās un pietiekuma iesniedzēju pārstāvēja zvērināts advokāts Edgars Zelderis. Institūcijas, kas izdevusi apstrīdēto aktu – Saeimas – viedokli pārstāvēja zvērināts advokāts Sandis Bērtaitis.

Tiesas sēdē tika uzklausīti un iztaujāti lietas dalībnieki.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies 8. novembrī plkst. 10.00. Satversmes tiesa turpinās Saeimas pārstāvja iztaujāšanu, kā arī uzsāks pieaicināto personu viedokļu uzklausīšanu.

Video ieraksts no tiesas sēdes 27. oktobrī redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

 

Saistītā lieta: 2021-36-01