Satversmes tiesa 7. decembrī plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem

25.11.2021.

Ceturtdien, 25. novembrī, plkst. 9.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāka izskatīt lietu Nr. 2021-06-01 “Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika attālināti video konferences režīmā.

Lieta ir ierosināta pēc Latvijas Republikas tiesībsarga pieteikuma. Tiesas sēdē piedalījās tiesībsargs Juris Jansons un tiesībsarga pilnvarotās personas – Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītājas vietnieks Raimonds Koņuševskis un Latvijas Universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektore un pētniece Līga Leitāne.

Institūcijas, kas izdevusi apstrīdēto aktu, Latvijas Republikas Saeimas viedokli pārstāvēja Saeimas Juridiskā biroja Juridiskais padomnieks Jānis Priekulis un Finanšu ministrijas Valsts sekretāra vietniece nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas ierobežošanas jautājumos Jana Salmiņa.

Tiesas sēdes sākumā Satversmes tiesa pēc Saeimas pārstāvja Jāņa Priekuļa lūguma nolēma pievienot vairākus dokumentus lietas materiāliem.

Tiesas sēdē tika uzklausīti un iztaujāti pieteikuma iesniedzēja pārstāvji, kā arī tika uzklausīti Saeimas pārstāvji. Satversmes tiesa uzklausīja un iztaujāja lietā pieaicināto personu – Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta – pārstāvjus.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies 7. decembrī plkst. 10.00. Satversmes tiesa turpinās lietā pieaicināto personu viedokļu uzklausīšanu.

Tiešraide no tiesas sēdes norises 7. decembrī būs redzama šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 25. novembrī redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2021-06-01