Satversmes tiesa 7. aprīlī plkst. 9.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas kārtību

06.04.2022.

Trešdien, 6. aprīlī plkst. 9.00 Satversmes tiesa turpināja izskatīt lietu Nr. 2021-18-01 “Par Krimināllikuma 70.11 panta ceturtās daļas un Kriminālprocesa likuma 358. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. pantam” tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos.

Tiesas sēdes norise tika pielāgota, ievērojot tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Līdz šim tiesas sēdē tika uzklausīti un iztaujāti pietiekuma iesniedzējas – likvidējamās akciju sabiedrības “TRASTA KOMERCBANKA” – pārstāvji, kā arī tika uzklausīti un iztaujāti Saeimas pārstāvji. Satversmes tiesa uzklausīja un iztaujāja lietā pieaicināto personu – Tieslietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras – pārstāvjus.

Šodien Satversmes tiesa turpināja izjautāt lietā pieaicināto personu – tiesībsarga, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Finanšu nozares asociācijas – pārstāvjus.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies 7. aprīlī plkst. 9.00. Satversmes tiesa turpinās lietā pieaicināto personu viedokļu uzklausīšanu.

Tiešraide būs pieejama šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 6. aprīlī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 31. martā redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2021-18-01