Satversmes tiesa 6. aprīlī plkst. 9.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas kārtību

31.03.2022.

Ceturtdien, 31. martā, plkst. 10.00 Satversmes tiesa atsāka izskatīt lietu Nr. 2021-18-01 “Par Krimināllikuma 70.11 panta ceturtās daļas un Kriminālprocesa likuma 358. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. pantam” tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos

Tiesas sēdes norise tika pielāgota, ievērojot tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Lieta ir ierosināta pēc likvidējamās akciju sabiedrības “TRASTA KOMERCBANKA” un Apvienotajā Karalistē reģistrēta komersanta ERGO TEC LLP pieteikumiem.

Tiesas sēdē piedalījās un likvidējamās akciju sabiedrības “TRASTA KOMERCBANKA” viedokli pārstāvēja maksātnespējas administrators Armands Rasa un zvērināts advokāts Matīss Šķiņķis.

Institūcijas, kas izdevusi apstrīdēto aktu, Latvijas Republikas Saeimas viedokli pārstāvēja Jānis Priekulis un Andrejs Stupins.

Tiesas sēdes sākumā Satversmes tiesa un lietas dalībnieki pēc Apvienotajā Karalistē reģistrētā komersanta ERGO TEC LLP pārstāvja zvērinātā advokāta Jura Raudzepa lūguma lēma izskatīt lietu bez šī pieteikuma iesniedzēja pārstāvja klātbūtnes.

Tiesas sēdē tika uzklausīti un iztaujāti pieteikuma iesniedzējas likvidējamās akciju sabiedrības “TRASTA KOMERCBANKA” pārstāvji, kā arī tika uzklausīti Saeimas pārstāvji. Satversmes tiesa uzklausīja un iztaujāja lietā pieaicināto personu – Tieslietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras – pārstāvjus.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies 6. aprīlī plkst. 9.00. Satversmes tiesa turpinās lietā pieaicināto personu viedokļu uzklausīšanu.

Video ieraksts no tiesas sēdes 31. martā redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2021-18-01