Satversmes tiesa 31. martā atsāks lietas Nr. 2021-18-01 izskatīšanu tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos

17.03.2022.

Satversmes tiesa 2022. gada 15. martā, taisot spriedumu lietā Nr. 2021-18-01 “Par Krimināllikuma 70.11 panta ceturtās daļas un Kriminālprocesa likuma 358. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. pantam”, tiesnešu apspriedē nolēma atsākt lietas Nr. 2021-18-01 izskatīšanu pēc būtības tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos.

Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2021-18-01 attālināti notiks 2022. gada 31. martā plkst. 10.00. Tiesas sēdes norise tiks adaptēta, ievērojot tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Lēmuma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājaslapā.

Saistītā lieta: 2021-18-01