Satversmes tiesa 30. maijā plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas nosaka pirmskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu atalgojuma apmēru

22.05.2023.

Šodien, 22. maijā, plkst. 9.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2022-31-03 “Par Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikuma 4. tabulas 3. punkta un 3. pielikuma 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam”.

Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Lieta ierosināta pēc trīsdesmit astoņu 13. Saeimas deputātu (turpmāk – pieteikuma iesniedzējs) pieteikuma.

Tiesas sēdē piedalījās un pieteikuma iesniedzēju pārstāvēja advokātu palīgi Kristaps Zaķis un Gints Osis. Institūcijas, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Ministru kabineta – viedokli pārstāvēja Daiga Dambīte, Edīte Kanaviņa, Baiba Bašķere, Gunita Delijeva.

Satversmes tiesa uzklausīja lietā pieaicinātās personas – Izglītības un zinātnes ministriju, Dr. paed. Lindu Danielu un mg. iur. Anitu Kovaļevsku.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies 30. maijā plkst. 10.00. Satversmes tiesa turpinās lietā pieaicināto personu viedokļu uzklausīšanu un uzsāks tiesas debates.

Video ieraksts no tiesas sēdes 22. maijā redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2022-31-03