Satversmes tiesa 3. janvārī tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu par Augstskolu likuma normām, kas attiecas uz privāto augstskolu studiju programmām

02.01.2023.

Otrdien, 3. janvārī plkst. 10.00, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu  Nr. 2020-33-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Lietas Nr. 2020-33-01 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks 3. janvārī plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Informācija par lietu Nr. 2020-33-01 pieejama šeit.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiesas sēdes apmeklējums jāpiesaka, rakstot uz e-pastu Zanda.Meinarte@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830759, 26393803.

Tiesas sēdes norisi tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas Youtube kontā 3. janvārī plkst. 10.00:

 

2023. gada 3. janvārī plkst.9:30 ikvienam interesantam ir iespēja saņemt informāciju par Satversmes tiesas procesu un lietas Nr. 2020-33-01 būtību. Informāciju sniegs Satversmes tiesas sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja Dita Plepa.

Tiesas sēdes norise tiks filmēta un fotografēta. Audio vizuālais materiāls var tikt publiskots sabiedrības informēšanas nolūkos.

Lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi (līdz plkst.9:45). Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem filmēšanas un fotografēšanas aparatūra jāsagatavo pirms tiesas sēdes sākuma. Pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.