Satversmes tiesa 29. maijā plkst. 9.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā

18.05.2023.

Šodien, 18. maijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2021-45-01 “Par Augstskolu likuma 56. panta trešās, ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105., 112. un 113. pantam”.

Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Lieta ierosināta pēc divdesmit 13. Saeimas deputātu (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikuma.

Tiesas sēdē piedalījās un Pieteikuma iesniedzēju pārstāvēja zvērināta advokāte Inese Nikuļceva un juriste Elizabete Krivcova. Institūcijas, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Latvijas Republikas Saeimas – viedokli pārstāvēja zvērināts advokāts Sandris Bērtaitis.

Satversmes tiesa uzklausīja un iztaujāja lietā pieaicinātās personas: Privāto augstskolu asociāciju, bijušo Izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku un Dr. habil. philol. Inu Druvieti.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies 29. maijā plkst. 9.00, kad Satversmes tiesa pabeigs lietas izskatīšanu pēc būtības un uzsāks tiesas debates.

Video ieraksts no tiesas sēdes 18. maijā redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2021-45-01