Satversmes tiesa 27. oktobrī tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu par normām, kas noteic valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām

25.10.2022.

Ceturtdien, 27. oktobrī plkst. 10.00, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu Nr. 2021-36-01 “Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.1 panta pirmās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”.

Lietas Nr. 2021-36-01 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks 27. oktobrī plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Informācija par lietu Nr. 2021-36-01 pieejama šeit.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiesas sēdes apmeklējums jāpiesaka, rakstot uz e-pastu Zanda.Meinarte@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830759, 26393803.

Tiesas sēdes norisi tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas Youtube kontā 27. oktobrī plkst. 10.00:

2022. gada 27. oktobrī plkst.9:30 ikvienam interesantam ir iespēja saņemt informāciju par Satversmes tiesas procesu un lietas Nr. 2021-36-01 būtību. Informāciju sniegs Satversmes tiesas sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja Dita Plepa.

Tiesas sēdes norise tiks filmēta un fotografēta. Audio vizuālais materiāls var tikt publiskots sabiedrības informēšanas nolūkos.

Lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi (līdz plkst.9:45). Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem filmēšanas un fotografēšanas aparatūra jāsagatavo pirms tiesas sēdes sākuma. Pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Saistītā lieta: 2021-36-01