Satversmes tiesa 26. janvārī plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu par administratīvi teritoriālās reformas atbilstību Satversmei un Eiropas Vietējo pašvaldību hartai pēc Limbažu un Ikšķiles novadu domju pieteikumiem

21.01.2021.

Ceturtdien 21. janvārī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2020-37-0106 “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 28.2., 28.19. un 35.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam”.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika attālināti video konferences režīmā.

Šodien Satversmes tiesa turpināja uzklausīt un iztaujāt lietā pieaicinātās personas vai to pārstāvjus: Valsts kontroli, biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība”, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes profesori Dr. sc. pol. Ivetu Reinholdi, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi Dr. oec. Raitu Karnīti, Dr. oec. Andri Miglavu.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies otrdien, 26. janvārī, plkst. 10.00.

Nākamajā tiesas sēdē Satversmes tiesa turpinās uzklausīt un iztaujāt lietā pieaicinātās personas vai to pārstāvjus: Tieslietu ministriju, Rīgas Tehniskās universitātes profesoru Dr. oec. Jāni Vanagu, ekspertu valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumos Mg. iur. Edgaru Pastaru un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docentu Dr. iur. Jāni Plepu.

Tiešraide no tiesas sēdes 26. janvārī būs redzama šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 21. janvārī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 20. janvārī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 13. janvārī redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2020-37-0106