Satversmes tiesa 26. gadadienā atklāj tiesas vēstures istabas virtuālo tūri

09.12.2022.

Šodien, 9. decembrī, Satversmes tiesa atklāj tiesas vēstures istabas virtuālo tūri, lai ikviens var izzināt Satversmes tiesas darbu un tradīcijas, kā arī iegūt kvalitatīvu informāciju par Latvijas Republikas Satversmi un tajā ietvertajām vērtībām.

Ar virtuālās tūres palīdzību interesenti var aplūkot Satversmes tiesas vēstures istabu sev ērtā laikā. Vēstures istabas virtuālā tūre ir pieejama šeit: https://www.satv.tiesa.gov.lv/vestures-istaba/

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš “Satversmes tiesas virtuālā tūre ir jauns, mūsdienīgs risinājums tam, kā Satversmes tiesa var uzturēt dialogu ar sabiedrību. Virtuālā tūre ļauj ikvienam izzināt Satversmē noteiktās pamattiesības un iespējas tās aizsargāt Satversmes tiesā. Papildus tam Satversmes tiesas vēstures istaba sniedz vērtīgu ieskatu par Latvijas valsts pamatiem. Es ceru, ka virtuālā tūre ļaus apjaust to, ka Satversmes tiesa ir līdzās Latvijas cilvēkiem, un tuvinās tiesiskumu ikvienam.”

Satversmes tiesas vēstures istabu veidojuši Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju. Satversmes tiesas vēstures istabas tapšana un atklāšana iemūžināta video:

Satversmes tiesas vēstures istabas virtuālo tūri izstrādājis Satversmes tiesas darbinieks Jānis Indārs un Viesturs Gedvils.

Kopš 1996. gada Latvijā pastāv Satversmes tiesa, kas likumā noteiktās kompetences ietvaros izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei, kā arī citas ar likumu tās kompetencē nodotās lietas.

Par Satversmes tiesas dzimšanas dienu uzskatāms 1996. gada 9. decembris, kad Aivars Endziņš, Ilma Čepāne, Romāns Apsītis un Anita Ušacka deva Satversmes tiesas tiesneša svinīgo solījumu (zvērestu) un kopā ar Andreju Lepsi un Ilzi Skultāni stājās amatā.