Satversmes tiesa 26. februārī tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos uzsāks izskatīt lietu par normām, kas nosaka izglītības ieguves valodu

13.02.2019.

2019. gada 26. februārī Satversmes tiesa uzsāks lietas Nr. 2018‑12‑01 “Par 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Izglītības likumā” 1. panta pirmās daļas, otrās daļas vārdu “pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē, ievērojot šā likuma 41. panta noteikumus”, 3. panta pirmās daļas vārda “pamatizglītības” un 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta otrajam teikumam, 112. pantam un 114. pantam” izskatīšanu.

Lietas Nr. 2018-12-01 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks 26. februārī plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Plānots, ka tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināsies arī 27. februārī.

Informācija par lietu ir pieejama šeit.

Tiesas sēde ir atklāta. Personas, kuras plāno apmeklēt tiesas sēdi, var pieteikt tiesas sēdes apmeklējumu līdz 20. februārim (ieskaitot) tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Baiba.Tropina@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Piesakoties Jūs vienlaikus dodat piekrišanu, ka Jūs var fotografēt un filmēt tiesas sēdes laikā un izmantot šos ierakstus gan analogā, gan digitālā vidē saistībā ar notikuma dokumentāciju un publiskošanu.

Informējam, ka saskaņā ar Satversmes tiesas reglamenta 104. punktu vieta tiesas zālē ierādāma vispirms plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un personām, kuras savlaicīgi pieteikušās noteiktajā kārtībā.

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents varēs vērot tiesas sēdes norisi arī tiešraidē.

Tiešraide no tiesas sēdes 26. februārī būs redzama šeit:

Tiešraide no tiesas sēdes 27. februārī būs redzama šeit:

Tiesas sēdes norise tiks filmēta un fotografēta. Audio vizuālais materiāls var tikt publiskots sabiedrības informēšanas nolūkos.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiesas sēdes apmeklējums līdz 20. februārim (ieskaitot) jāpiesaka, rakstot uz e‑pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830749, 26200580. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem filmēšanas un fotografēšanas aparatūra jāsagatavo un jāizvieto zālē pirms tiesas sēdes sākuma.

Lai netraucētu tiesas sēdes norisi un savlaicīgi ieņemtu vietas tiesas sēžu zālē, tiesas sēdes apmeklētājiem uz tiesas sēdi jāierodas laikā no plkst. 9.30 līdz plkst. 9.50.

Pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Saistītā lieta: 2018-12-01