Satversmes tiesa 25. jūnijā pasludinās spriedumu lietā par garantētā minimālā ienākumu līmeņa atbilstību Satversmei; būs preses konference

18.06.2020.

Ceturtdien, 25. jūnijā, plkst. 14.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās spriedumu lietā Nr. 2019-24-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”.

Pēc sprieduma pasludināšanas plkst. 15.45 būs preses konference, kurā piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš.

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, sprieduma pasludināšana un preses konference notiks attālināti video konferences režīmā.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri vēlas piedalīties preses konferencē, aicinām pieteikties iepriekš, rakstot e-pastu Kristiana.Plate@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot +371 26373298.

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents sprieduma pasludināšanu un preses konferenci varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā.

Tiešraide no sprieduma pasludināšanas būs šeit:

Tiešraide no preses konferences būs šeit:

Saistītā lieta: 2019-24-03