Satversmes tiesa 22. maijā plkst. 9.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas nosaka pirmskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu atalgojuma apmēru

19.05.2023.

Šodien, 19. maijā, plkst. 14.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos atsāka izskatīt lietu Nr. 2022-31-03 “Par Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikuma 4. tabulas 3. punkta un 3. pielikuma 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam”.

Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Lieta ierosināta pēc trīsdesmit astoņu 13. Saeimas deputātu (turpmāk – pieteikuma iesniedzējs) pieteikuma.

Tiesas sēdē piedalījās un pieteikuma iesniedzēju pārstāvēja advokātu palīgi Kristaps Zaķis un Gints Osis.

Institūcijas, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Ministru kabineta – viedokli pārstāvēja Daiga Dambīte, Edīte Kanaviņa, Baiba Bašķere, Gunita Delijeva.

Tiesas sēdē tika uzklausīti un iztaujāti pieteikuma iesniedzēja pārstāvji, kā arī tika uzklausītas Ministru kabineta pārstāves.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies 22. maijā plkst. 9.00. Satversmes tiesa uzsāks lietā pieaicināto personu viedokļu uzklausīšanu.

Video ieraksts no tiesas sēdes 19. maijā redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2022-31-03