Satversmes tiesa 21. februārī pasludinās nolēmumu lietā par normām, kas noteica kriminālatbildību par operatīvās darbības pasākumu traucēšanai paredzētu iekārtu un ierīču aprites aizlieguma pārkāpumu

18.02.2019.

Ceturtdien, 21. februārī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās nolēmumu lietā Nr. 2018-10-0103 “Par Krimināllikuma 237.1 panta otrās daļas, redakcijā, kas bija spēkā no 2013. gada 1. aprīļa līdz 2015. gada 1. decembrim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 90. pantam un 92. panta otrajam teikumam un Ministru kabineta 2007. gada 25. septembra noteikumu Nr. 645 “Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu” pielikuma 10A905 sadaļas “e” apakšpunkta redakcijā, kas bija spēkā no 2009. gada 28. novembra līdz 2014. gada 23. janvārim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta otrajam teikumam”.

Nolēmuma pasludināšana notiks Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Savukārt plkst. 11.00 plašsaziņas līdzekļu pārstāvji tiek aicināti uz preses konferenci.

Preses konferencē piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova.

Lūdzam personas, kuras vēlas apmeklēt nolēmuma pasludināšanu, pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Baiba.Tropina@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem apmeklējums jāpiesaka, rakstot uz e-pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737, 26200580. Lai netraucētu nolēmuma pasludināšanas norisi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem filmēšanas un fotografēšanas aparatūra jāsagatavo pirms tiesas sēdes sākuma.

Lūdzam uz nolēmuma pasludināšanu ierasties savlaicīgi. Pēc plkst. 10.00 personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Pēc nolēmuma pasludināšanas tā teksts tiks publicēts Satversmes tiesas mājaslapā sadaļas “Lietas” apakšsadaļā “Ierosinātās un izskatītās lietas” zem konkrētās lietas numura. Satversmes tiesas likumā noteiktajā kārtībā un termiņā nolēmums tiks publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Par Satversmes tiesas pasludināto nolēmumu tiks izsūtīta preses relīze.

Preses konferences tiešraidi būs iespēja vērot šeit:

Saistītā lieta: 2018-10-0103