Satversmes tiesa 21. aprīlī plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas kārtību

14.04.2022.

Trešdien, 13. aprīlī plkst. 10.00 Satversmes tiesa turpināja izskatīt lietu Nr. 2021-18-01 “Par Krimināllikuma 70.11 panta ceturtās daļas un Kriminālprocesa likuma 358. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. pantam” tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos

Tiesas sēdes norise tika pielāgota, ievērojot tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Satversmes tiesa turpināja izjautāt lietā pieaicinātās personas: LL.M. Ēriku Selgu, Mg.iur. Pauli Iļjenkovu, LL.M. Uģi Zeltiņu, LL.M. Jūliju Jerņevu, Dr.iur. Jāni Rozenbergu un Finanšu izlūkošanas dienesta pārstāvi.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies 21. aprīlī plkst. 10.00. Plānots uzklausīt tiesas debates un replikas.

Video ieraksts no 13. aprīļa tiesas sēdes redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 7. aprīlī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 6. aprīlī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 31. martā redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2021-18-01